ប្រតិភូគណៈកម្មាធិការកាយឫទ្ធិតំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក​ ចូលជួបសម្តែងការ គួរសមចំពោះឯកឧត្តមបណ្ឌិត សុខ អាន( 2011-06-17 15:15:23)

នារសៀលថ្ងៃទី ១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១១ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត សុខ អាន ឧបនាយករដ្ឋ មន្រ្តី រដ្ឋ ន្រ្តីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី បានទទួលជួបធ្វើសវនាការជាមួយគណៈប្រតិភូ អង្គការពិភពលោក នៃចលនាកាយឫទ្ធិតំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក ចំនួន ៦ រូប ដែលចូលមក សម្តែងគារវកិច្ចគួរសមនៅ ទីស្តីការ គណៈរដ្ឋមន្រ្តី និងដើម្បីស្វែងយល់អំពីផែន ការអភិវឌ្ឍកាយឫទ្ធិកម្ពុជា


អាសយដ្ឋាន | ផ្តល់មតិ